Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Het doel van dit programma is deelnemers blijvend terug te laten keren in het actieve (en meestal werkzame) leven. Ook gaan we preventief te werk om herhaling van klachten te voorkomen. We streven ernaar ziekteverzuim terug te dringen en reïntegratie mogelijk te maken na verzuim en arbeidsongeschiktheid. Voor alles is werkhervatting het belangrijkste criterium. Belangrijke aspecten die bij de therapie aan de orde komen zijn: omgaan met werkdruk of werkdruk doseren, omgaan met pijnbeleving en verzuimgedrag.

Hoe ziet het programma eruit?

 • Verbeteren dynamische en statische werkhoudingen
 • Aanleren van functioneel, economisch spiergebruik
 • Adequaat (h)erkennen en interpreteren van signalen van overbelasting
 • Leren toepassen van compensatiestrategieën
 • Oefeningen en ergonomisch advies
 • Eventueel individueel of organisatiebreed ergonomisch werkplekadvies
 • Eventueel reïntegratie begeleiding
 • Belastbaarheidstraining voor werknemers met fysieke klachten

Het programma is praktijkgericht en wisselt kennis en vaardigheden af met veel eigen inbreng van de deelnemers. Na enige tijd zal een follow-up plaatsvinden. Daarin wordt de theorie herhaald en oefenen de deelnemers met situaties die zij toe kunnen passen in de werksituatie. Daarnaast zal er ingegaan worden op gedragsbehoud. Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op.

Wat is KANS preventie?

Om KANS (Klachten Arm Nek Schouder) te voorkomen is een programma opgezet dat ingaat op het verbeteren van fysieke belastbaarheid. Deelnemers krijgen relevante inzichten over het ontstaan en voorkomen van dynamische of statische KANS. In deze behandeling zullen praktische oefeningen aangeleerd worden gericht op het verbeteren van werkhouding, werkgewoonten en spiergebruik. Ook wordt een stukje relevante fysiologie besproken en wordt er ingegaan op het ontstaan en voorkomen van KANS.

Hoe ziet het programma eruit?

 • 5 W’s: Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en Werkwijze
 • Bewust worden en de invloed van een ongunstige houding op KANS ervaren
 • Analyse en bespreking fotomateriaal van werkplekken en werkhoudingen in relatie tot KANS
 • Gunstige werkhouding en werktechniek bij repeterende arbeid of beeldschermwerk
 • Oefeningen voor nek-, schouder-, rug-, arm- en handspieren
 • Vroegsignalering
 • Cognitie en gedag

Na dit programma zal een follow-up plaatsvinden waarbij de theorie beknopt herhaald wordt. Verder komen oefeningen en vaardigheden aan bod met de nadruk op toepasbaarheid in de werksituatie en gedragsbehoud. Eventueel kunnen wij individueel of organisatiebreed adviseren over ergonomische werkplekken.

Wilt u meer informatie?

Lees de folder bedrijfsfysiotherapie of stuur een mail naar bedrijfsfysiotherapie@fysiotherapiekompas.nl

 

Contactgegevens

Jacques Perkstraat 1
Inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34 / 06 - 197 96 717
info@fysiotherapiekompas.nl

YouTubefacebook LinkedIn

Nieuwsbrief