Tarieven 2023 Fysiotherapie Kompas

Met bijna alle verzekeraars zijn ook dit jaar weer contracten afgesloten en worden de afgesproken tarieven rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Met de verzekeraars CZ, Caresq, Eno en Zorg en Zekerheid hebben wij GEEN contract afgesloten.

Onderstaande tarieven gelden indien uw vergoeding voor fysiotherapie bereikt is, u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als u bij 1 van de 4 bovenstaande verzekeringen verzekerd bent.

 

Zitting reguliere fysiotherapie                                                        €39

Zitting oefentherapie Cesar                                                            €39

Zitting oncologie fysiotherapie                                                      €39

Zitting kinderfysiotherapie                                                             €51

Zitting psychosomatische fysiotherapie                                       €51

Zitting psychosomatische oefentherapie                                     €51

Zitting manuele therapie                                                                €51

Zitting geriatrie fysiotherapie                                                         €51

Zitting oedeemtherapie                                                                  €51

Zitting bekkenfysiotherapie                                                            €51

Lange zitting                                                                                      €51

Toeslag behandeling aan huis                                                       €19

Screening                                                                                           €19

Intake en onderzoek na screening                                                €51

Intake en onderzoek na verwijzing                                                €54

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                      €59

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                                €51

Instructie /overleg ouders patiënt                                                 €51

Telefonisch consult                                                                          €14

Zitting Dry Needling                                                                         €39

Fitness / Fysio                                                                                    €33 per maand (1 x pw)

                                                                                                            €57 per maand (2 x pw)

Mama Vitaal                                                                                      €40 per maand

Feldenkrais  groepsles                                                                     €50 voor 4 keer of €15 per les

N.B. Een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren afgezegd te worden.