Tarieven

Tarieven 2022 Fysiotherapie Kompas

Met bijna alle verzekeraars zijn ook dit jaar weer contracten afgesloten en worden de afgesproken tarieven rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Met de verzekeraars CZ (incl. OHRA en Nationale Nederlanden), Caresq (incl. Avitae EUCare), Zorg en Zekerheid (inclusief AZVZ) en ENO (incl. Zorg direct, Salland en Holland Zorg)hebben wij GEEN contract afgesloten.

Onderstaande tarieven gelden indien uw maximale vergoeding voor fysiotherapie bereikt is, u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als u bij 1 van de 3 bovenstaande verzekeringen verzekerd bent.

 

Zitting reguliere fysiotherapie                                                                         €38

Zitting oefentherapie Cesar                                                                             €38

Zitting oncologie fysiotherapie                                                                        €38

Zitting kinderfysiotherapie                                                                              €50

Zitting psychosomatische oefentherapie                                                      €50

Zitting manuele therapie                                                                                 €49

Zitting geriatrie fysiotherapie                                                                          €50

Zitting oedeemtherapie                                                                                   €50

Zitting bekkenfysiotherapie                                                                             €50

Lange zitting                                                                                                      €50

Toeslag behandeling aan huis                                                                        €18

Screening                                                                                                           €18

Intake en onderzoek na screening                                                                €50

Intake en onderzoek na verwijzing                                                                €53

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                       €58

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                                                 €50

Instructie /overleg ouders patiënt                                                                 €50

Telefonisch consult                                                                                          €13

Zitting Dry Needling                                                                                         €38

Fitness / Fysio                                                                                                   €33 per maand (1 x pw) of €57 per maand (2 x pw)

ZwangerVitaal                                                                                                   €33 euro per maand

 

N.B. Een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren afgezegd te worden.