Tarieven

Tarieven 2019 Fysiotherapie Kompas

Met bijna alle verzekeraars zijn ook dit jaar weer contracten afgesloten en worden de afgesproken tarieven rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Met de verzekeraars CZ (inclusief OHRA, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden), De Friesland en Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured) hebben wij GEEN contract afgesloten.

Onderstaande tarieven gelden indien uw vergoeding voor fysiotherapie bereikt is, u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als u bij 1 van de 3 bovenstaande verzekeringen verzekerd bent.

Zitting reguliere fysiotherapie                                     € 35,00
Zitting oncologie fysiotherapie                                    € 35,00
Zitting kinderfysiotherapie                                          € 47,00
Zitting psychosomatische oefentherapie                     € 47,00
Zitting manuele therapie                                             € 47,00
Zitting geriatrie fysiotherapie                                      € 47,00
Zitting oedeemtherapie                                                € 47,00
Zitting bekken fysiotherapie                                        € 47,00
Toeslag behandeling aan huis                                      € 15,00
Lange zitting                                                                € 47,00
Screening                                                                     € 15,00
Intake en onderzoek na screening                               € 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing                               € 47,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                      € 59,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                € 40,00
Instructie/overleg ouders patiënt                                € 30,00
Telefonisch consult                                                      € 10,00
Zitting Dry Needling                                                     € 35,00
Fitness/ FysioFit                                                           €  9,- per losse les
                                                                                     € 30,00 per maand (1x pw)
                                                                                     €  55,00 per maand (2x pw)
HydroFit (oefentherapie in zout water)                        € 42,00 per maand (1x pw)
ZwangerFit                                                                    € 35,00 per maand

 

Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden.