Tarieven

Tarieven 2020 Fysiotherapie Kompas

Met bijna alle verzekeraars zijn ook dit jaar weer contracten afgesloten en worden de afgesproken tarieven rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Met de verzekeraars CZ (inclusief OHRA, Delta Lloyd, IAK en Nationale Nederlanden) en Caresq (inclusief Promovendum, National Academic, Caresco en Besured) hebben wij GEEN contract afgesloten.

Onderstaande tarieven gelden indien uw maximale vergoeding voor fysiotherapie bereikt is, u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als u bij 1 van de 2 bovenstaande verzekeringen verzekerd bent.

 

Zitting reguliere fysiotherapie                                                                         €36

Zitting oefentherapie Cesar                                                                             €36

Zitting reguliere fysiotherapie aan huis                                                         €52

Zitting oncologie fysiotherapie                                                                        €36

Zitting kinderfysiotherapie                                                                               €48

Zitting psychosomatische fysiotherapie                                                         €48

Zitting psychosomatische oefentherapie                                                       €48

Zitting manuele therapie                                                                                  €48

Zitting geriatrie fysiotherapie                                                                          €48

Zitting oedeemtherapie                                                                                    €48

Zitting bekkenfysiotherapie                                                                             €48

Lange zitting                                                                                                       €48

Toeslag behandeling aan huis                                                                         €16

Screening                                                                                                            €16

Intake en onderzoek na screening                                                                 €48

Intake en onderzoek na verwijzing                                                                 €51

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                       €56

Eenmalig kinderfysiotherrapeutisch rapport                                                €48

Instructie /overleg ouders patiënt                                                                  €48

Telefonisch consult                                                                                           €11

Zitting Dry Needling                                                                                          €36

Fitness / Fysio                                                                                                    €30 per maand (1 x pw) of €55 per maand (2 x pw)

Hydrofit (Oefentherapie in zout water a 32 graden bij Riva)                     €42 per maand (1 x pw)

ZwangerFit                                                                                                          €35 per maand

Feldenkrais                                                                                                         €50 voor 5 keer of €15 per les

N.B. Een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren afgezegd te worden.