Geriatrie fysiotherapie

Parkinson

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan deze ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. De ziekte is chronisch en het beloop is progressief.
Voor geen enkele patiënt is het verloop van de ziekte en het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.

Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van Parkinson die vaak voorkomen:

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
 • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
 • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

De ernst van de klachten en het beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.
Medicijnen kunnen de symptomen remmen. Daarnaast wordt geadviseerd om vooral in beweging te blijven.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Doel van fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson is het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verhogen of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en het welbevinden tijdens en door het bewegen. Dit wordt bereikt door preventie van inactiviteit, preventie van vallen, het verbeteren van functies en het verminderen van beperkingen in activiteiten. Bij het oefenen kan tevens gebruik gemaakt worden van beweeg- en cueinstrategieën. Indien nodig wordt de partner / mantelzorger betrokken bij de behandeling

Behandeling met fysiotherapie is geïndiceerd wanneer sprake is van:

 • beperkingen in activiteiten en stoornissen in functies met name op het gebied van transfers, lichaamshouding, reiken en grijpen, balans en lopen;
 • inactiviteit of verminderde conditie;
 • verhoogd valrisico of angst om te vallen;
 • verhoogde kans op decubitus;
 • stoornissen en beperkingen als gevolg van nek- en schouderklachten;
 • informatiebehoefte over de gevolgen van de ziekte van Parkinson, met name wat betreft beperkingen in activiteiten op het gebied van houding en/of beweging.

Behandeltraject

Na uw aanmelding vindt er een individuele intake plaats met geriatriefysiotherapeut Bas Beld of Majella Broekman. Beide zijn gespecialiseerd Parkinson fysiotherapeut en aangesloten bij het landelijke ParkinsonNetwerk. Tijdens deze intake zullen vragenlijsten en fysieke testen worden afgenomen. Op basis van de uitkomsten van de intake, vragenlijsten en fysieke testen zal bekeken worden of, en zo ja welk, behandeltraject voor uw situatie gewenst is.

De duur van het behandeltraject en de frequentie van de behandeling zal per persoon verschillend zijn.

Vergoeding
Parkinson is een chronische indicatie. Dit betekent dat uw behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. Indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie worden de eerste 20 behandeling vergoedt door uw aanvullende verzekering. Bent u niet, of niet voldoende aanvullend verzekerd? Dan komen de eerste 20 behandelingen (deels) voor eigen rekening.

Voor meer informatie over de ziekte van Parkinson verwijzen wij u naar de site van Parkinsonnet:
www.parkinsonnet.nl

 

Onze specialisten:

Majella Broekman
Bas Beld

Contactgegevens

Jacques Perkstraat 1
Inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34 / 06 - 197 96 717
info@fysiotherapiekompas.nl

YouTubefacebook LinkedIn

Nieuwsbrief