Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen.
Wanneer u zich als ouder of verzorger ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van uw baby of kind kunt u bij ons terecht. Ook een arts of leerkracht kan aangeven dat de ontwikkeling van uw kind moeizaam verloopt. Uw kind kan door moeizaam bewegen een negatief zelfbeeld krijgen. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de motorische ontwikkeling van het kind wellicht vertraagd of afwijkend verloopt. Na de diagnose kan de kinderfysiotherapeut advies geven over de gespecialiseerde fysiotherapie die bij uw kind past.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0-18 jaar. Hierbij kunt u denken aan baby’s en peuters die een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis hebben. Ook kan gedacht worden aan kinderen die op de basisschool zitten en een opvallende motoriek hebben, waardoor ze bijvoorbeeld vaak vallen of niet mee kunnen doen met de gymles. Voor een uitgebreide lijst met hulpvragen kunt u hier klikken om de folder kinderfysiotherapie te bekijken.
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een aandoening aan zintuigen, organen of het zenuwstelsel. Het is van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn vel’ komt te zitten.

Waar vindt de behandeling plaats?

De kinderfysiotherapeut komt, in overleg, bij u thuis als het gaat om kinderen van 0-2 jaar. Sinds 1 januari 2013 is er voor een behandeling aan huis wel een verwijzing van de huisarts en/of specialist nodig. Wanneer uw kind ouder is dan twee jaar, dan vindt de behandeling plaats in de praktijk. Voor kinderen die onderwijs volgen op ‘De Stapsteen’, school voor speciaal basisonderwijs, bestaat de mogelijkheid voor behandeling op school. Dit geldt ook voor leerlingen van ‘Het Korhoen’, school voor speciaal voortgezet onderwijs. Tevens zijn onze kinderfysiotherapeuten te vinden bij het Infant Centrum van Jarabee.

Samenwerking andere disciplines

De kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie Kompas werken veelvuldig samen met andere disciplines. Zo wordt onder andere samengewerkt met de kinderlogopedist, de kinderergotherapeut, de diëtist en de kinderpsycholoog. Bij pasgeboren baby’s hebben de kinderfysiotherapeuten een intensieve samenwerking ontwikkeld met de manueel therapeut.

Groepsbehandelingen

Kinderfysiotherapie Kompas verzorgt ook verschillende groepsbehandelingen. Door hier te klikken leest u meer informatie over de groepsbehandeling PeuterFit, Cool2BFit, Samenspel, Up & Down of Fitkids. Ook wordt er vanuit onze praktijk een cursus Babymasssage aangeboden.

Heeft u nog vragen?

Neem telefonisch contact op met de praktijk of mail naar kinderfysiotherapie@fysiotherapiekompas.nl

Contactgegevens

Jacques Perkstraat 1
Inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34 / 06 - 197 96 717
info@fysiotherapiekompas.nl

YouTubefacebook LinkedIn

Nieuwsbrief