Valpreventie

Valpreventie

 

Bent u het afgelopen jaar gevallen of bent u bang om te vallen?

 

Vallen vormt een belangrijk en toenemend probleem onder onze ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Van alle ouderen van 65 jaar en ouder valt ongeveer 34 procent minimaal één keer en 71 procent heeft zich na de val medisch laten behandelen. Het aantal SEH-bezoeken in de afgelopen tien jaar na ernstig letsel door een valongeval bij ouderen van 65 jaar en ouder stijgt. Bijna de helft van de valongevallen in leeftijd van 70 jaar en ouder vindt plaats in en om huis. De valongevallen in en om huis vinden met name plaats in de sanitaire ruimte en komen voornamelijk door struikelen. In de leeftijd van 70 tot en met 84 jaar vallen ook veel van een trap of ladder. Ouderen boven de 70 jaar die in en om huis vallen komen met name op de SEH-afdeling met een fractuur. De meest voorkomende letsels zijn heupfracturen, gevolgd door hoofd-hersenletsel. De directe medische kosten voor behandeling van letsel ten gevolgen vallen waren in 2018 voor ouderen van 65 jaar en ouder 960 miljoen euro.

Valpreventie

Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar.

Effectieve interventies

  • beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans;
  • aanpassingen in huis/woonomgeving;
  • medicatiebewaking;
  • verbeteren visus;
  • vitamine D suppletie.

Behandelmogelijkheden

Bij Fysiotherapie Kompas zijn de geriatriefysiotherapeuten geschoold in valpreventie. Zij bieden hiervan verschillende vormen aan. Na een intake en onderzoek wordt bekeken welke vorm van valpreventie het meest geschikt is. Vervolgens kan gestart worden met het oefenprogramma (individueel, in groepsverband of thuis) bij de patiënt. Indien nodig wordt er een ergotherapeut bij ingeschakeld. Dit voornamelijk om de thuissituatie te beoordelen en of er mogelijk hulpmiddelen moeten worden ingezet.

Programma’s die wij aanbieden zijn:

  • Vallen Verleden Tijd
  • In Balans
  • Otago

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website veiligheid.nl of bel Bas Beld op 074-250 41 34 of mail naar geriatrie@fysiotherapiekompas.nl

Contactgegevens

Jacques Perkstraat 1
Inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34 / 06 - 197 96 717
info@fysiotherapiekompas.nl

YouTubefacebook LinkedIn

Nieuwsbrief