Praktijk in een gezondheidscentrum

In Gezondheidscentrum Kompas

vindt u verschillende zorgverleners die graag met elkaar samenwerken en elkaar willen versterken door goed op elkaar aan te sluiten. We werken continue aan verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de samenwerking vanuit een gezamenlijke visie. We bieden hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle hulpvragers. De indeling en opzet van Gezondheidscentrum Kompas te Hengelo, schept de ideale omstandigheden voor toegankelijke zorg. In Gezondheidscentrum Kompas heerst een energieke en positieve sfeer. Hier waarderen, inspireren en bekrachtigen collega’s elkaar en is er ruimte voor groei, innovatie en creativiteit.

Gezondheid en gedrag

Gezondheidscentrum Kompas te Hengelo heeft als doelstelling een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk. Naast aandacht voor ziekte en zorg, willen we aandacht geven aan gezondheid en gedrag. Waar mogelijk bevorderen we de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her)ontdekken van eigen kracht en vitaliteit. We willen graag zinvolle zorg leveren, waarbij gewerkt wordt vanuit de visie dat lichaam en geest één zijn. De hulpvraag staat hierbij centraal en de zorgverleners van Gezondheidscentrum Kompas zijn de wegwijzers in de zorg, waardoor de patiënt snel op de juiste plek komt. Plezier in het vak, nieuwsgierigheid en enthousiasme horen bij ons. We hebben belangstelling voor de zorg. De mix van disciplines heeft een meerwaarde doordat een ieder van ons samen verder wil groeien. Hierbij hanteren we een ‘open mind’ en een breed gezichtsveld.

Contactgegevens

Jacques Perkstraat 1
Inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 250 41 34 / 06 - 197 96 717
info@fysiotherapiekompas.nl

YouTubefacebook LinkedIn

Nieuwsbrief