2 januari 2020

Met ingang van 2020 zenden wij uw nota per email. Als u geen mailadres heeft krijgt u de nota uiteraard nog per post toegezonden.