GoFit: herstelzorg na Corona / Post COVID syndroom

Beweeg- en revalidatieprogramma in samenwerking met ergotherapeut en diëtist

 

GoFit is een beweeg- en revalidatieprogramma voor post COVIDpatiënten die klachten en beperkingen ondervinden in het dagelijks functioneren als gevolg van een doorgemaakte coronabesmetting. Wereldwijd hebben wij sinds 2019 de gevolgen van het coronavirus ervaren. Dit kan indirect zijn door alle geldende maatregelen maar ook direct door zelf ziek te zijn geworden. Dit programma is voor diegenen die zelf ziek zijn geworden en hulp kunnen gebruiken bij het herstel hiervan.

Wat is GoFit?

Een traject waarbij fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek samenwerken om aan uw herstel te werken. Uit recent onderzoek blijkt dat een programma waarbij verschillende zorgverleners samenwerken het meest effectief is bij herstel na corona. Dit omdat de klachten en oorzaken hiervan uiteenlopend (kunnen) zijn. Samen met u gaan wij aan de slag om op verantwoorde wijze de klachten en beperkingen te laten afnemen, of nog beter; te laten verdwijnen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Na een intake en onderzoek bij de fysiotherapeut gaat u vervolgens voor een intake naar de ergotherapeut en diëtist. Waar de fysiotherapeut voornamelijk onderzoekt en werkt aan het fysieke gedeelte doet de ergotherapeut dit ten aanzien van belasting en belastbaarheid en de diëtist dit voor de voedingsinname. Dit tezamen zorgt voor een compleet, uitgebalanceerd en verantwoord programma waarin u aan uw herstel kunt werken.

 

Voorwaarden vergoeding herstelzorg

*De huisarts of medisch specialist bepaalt welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand in het ziekenhuis opgenomen is geweest. De huisarts of medisch specialist stelt vast of er (waarschijnlijk) sprake is geweest van COVID en of de patiënt deze zorg moet krijgen.

*Er moet een verwijzing worden overlegd.

*Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

*Akkoord gaan met deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers.

Informatiebrief over de voorwaarden die gelden bij paramedische herstelzorg na COVID

Vergoeding

De herstelzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel telt het mee voor uw eigen risico.

50 behandelingen fysiotherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek.

 

Voor meer informatie:

Annet Rouweler, Bas Beld, Majella Broekman of Rachel ter Stege.

Bel 074 – 250 41 34 of mail naar info@fysiotherapiekompas.nl